Sao Thiên Chúa trong Cựu ước ác thế?

Sao Thiên Chúa trong Cựu ước ác thế?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 38: SAO THIÊN CHÚA TRONG CỰU ƯỚC ÁC THẾ? Hỏi: Thiên Chúa trong Cựu Ước có vẻ rất ác khi ra tay trừng phạ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý