Khai mạc Tháng Truyền giáo

Khai mạc Tháng Truyền giáo

Khai mạc Tháng Truyền giáo Tháng Truyền giáo bắt đầu từ ngày 01/10, lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và kết thúc vào ngày 24/10/2021, Ngày Thế giới Truy

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.