Tuần Thánh: Tam Nhật Vượt Qua là gì ?

Tuần Thánh: Tam Nhật Vượt Qua là gì ?

TUẦN THÁNH : TAM NHẬT VƯỢT QUA LÀ GÌ ? Từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh, các Kitô hữu cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin của m

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý