Suy tư Thần học về Thánh Giuse

Suy tư Thần học về Thánh Giuse

SUY TƯ THẦN HỌC VỀ THÁNH GIUSE I. SỰ CHUẨN BỊ CHO LỜI CHÚA Đức Giám mục Christiani trong tác phẩm trứ danh của ngài “Saint Joseph” (Paris, 1962) được

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.