Sứ Thần truyền tin

Sứ Thần truyền tin

SỨ THẦN TRUYỀN TIN  Đêm hôm ấy trời khuya thanh vắng  Cả đất trời yên lặng lắng nghe  Lời kinh Mẹ khẽ thầm thì  Dâng lên tất cả những gì nguyện xin.  

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.