Sự đồng hành của Đấng Hằng Sống

Sự đồng hành của Đấng Hằng Sống

SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA ĐẤNG HẰNG SỐNG WGPQN (25.4.2022) – Với kinh nghiệm, tất cả chúng đều biết rằng thật khó mà đề nghị cho ai đó một nhãn quan khác

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý