Quan điểm của Kitô giáo về nhân vị

Quan điểm của Kitô giáo về nhân vị

QUAN ĐIỂM CỦA KITÔ GIÁO VỀ NHÂN VỊ WHĐ (10.12.2020) – Gerhard Ludwig Muller giữ ghế giáo sư Thần học Tín lý tại Đại học Ludwig-Maximilian Munich từ nă

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý