Tin mừng, Phúc âm hay Tin lành?

Tin mừng, Phúc âm hay Tin lành?

TIN MỪNG, PHÚC ÂM HAY TIN LÀNH? WHĐ (17.04.2024) – Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là cuốn sách chứa đựng 73 cuốn sách nhỏ. Trong đó có hai p

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý