Phép lạ trong đại dịch

Phép lạ trong đại dịch

PHÉP LẠ TRONG ĐẠI DỊCH WHĐ (3.8.2021) – Một người đã băng ngàn lội suối để kiểm chứng cho rõ thực hư về danh tiếng của Minh Sư. Ông ta hỏi một đ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.