Nhường nhịn

Nhường nhịn

NHƯỜNG NHỊN Trên đỉnh núi cheo leo, có một con đường bé tí teo, Chỉ những con vật thân hình thon nhỏ, mới có thể đi qua lọt. Ngày kia, hết sức tình cờ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý