Người mà Đức Giêsu thán phục

Người mà Đức Giêsu thán phục

NGƯỜI MÀ ĐỨC GIÊSU THÁN PHỤC Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ viên bách quan- Tranh của Paolo Veronese (1528-1588) WGPQN (05.7.2021) – Tin Mừng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.