Mừng Chúa sống lại

Mừng Chúa sống lại

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI (Chiều ngày Sabat khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Macdala và bà khác cùng tên là Maria, đi đến viếng mộ Chúa

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý