02.12.2020 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

02.12.2020 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

02.12.2020 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Ăn no nê Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên

Xem tin

01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Thánh Thần tác động Lời Chúa: Lc 10, 21-24 Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạ

Xem tin

Mùa Vọng: Sẵn sàng chào đón Emmanuel

Mùa Vọng: Sẵn sàng chào đón Emmanuel

MÙA VỌNG: SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN EMMANUEL WHĐ (27.11.2020) – Hàng năm, chúng ta có cơ hội đặc biệt để chào đón Chúa Giêsu vào lòng với Mùa Vọng, đỉnh điểm

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.