05.04.2023 – Thứ Tư Tuần Thánh

05.04.2023 – Thứ Tư Tuần Thánh

05.04.2023 – Thứ Tư Tuần Thánh Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý v

Xem tin

04.03.2023 – Thứ Ba Tuần Thánh

04.03.2023 – Thứ Ba Tuần Thánh

04.03.2023 – Thứ Ba Tuần Thánh Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38  Khi ấy, Ðức Giêsu tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một

Xem tin

03.04.2023 – Thứ Hai Tuần Thánh

03.04.2023 – Thứ Hai Tuần Thánh

03.04.2023 – Thứ Hai Tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người

Xem tin

01.04.2023 – Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

01.04.2023 – Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

01.04.2023 – Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 11, 45-57 Khi ấy, trong số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu l

Xem tin

31.03.2023 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

31.03.2023 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

31.03.2023 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiề

Xem tin

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.