26.03.2021 – Thứ Sáu tuần V Mùa Chay 

26.03.2021 – Thứ Sáu tuần V Mùa Chay 

26.03.2021 – Thứ Sáu tuần V Mùa Chay  Tôi là Con Thiên Chúa Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đ

Xem tin

24.03.2021 – Thứ Tư tuần V Mùa Chay

24.03.2021 – Thứ Tư tuần V Mùa Chay

24.03.2021 – Thứ Tư tuần V Mùa Chay Sự thật sẽ giải phóng các ông Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do thái đã tin Người rằn

Xem tin

23.03.2021 – Thứ Ba tuần V Mùa Chay

23.03.2021 – Thứ Ba tuần V Mùa Chay

23.03.2021 – Thứ Ba tuần V Mùa Chay Giương cao Con Người lên Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, c

Xem tin

22.03.2021 – Thứ Hai tuần V Mùa Chay

22.03.2021 – Thứ Hai tuần V Mùa Chay

22.03.2021 – Thứ Hai tuần V Mùa Chay Đừng phạm tội nữa Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. T

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.