Tình khúc Mân Côi

Tình khúc Mân Côi

TÌNH KHÚC MÂN CÔI Ngân nga Tình Khúc Mân Côi Lời kinh thắm đượm trên môi hằng ngày Tình con dâng Mẹ hôm nay Ươm trong tình mến quyện bay lên trời Ma –

Xem tin

Mầu Nhiệm Mân Côi

Mầu Nhiệm Mân Côi

MẦU NHIỆM MÂN CÔI Chuỗi Mân côi đoàn con dâng kính Mẹ Mầu nhiệm vui xen kẽ hạt kính mừng Với lời kinh cùng cất tiếng không ngừng Được lập lại năm mươi

Xem tin

Truyền Giáo

Truyền Giáo

TRUYỀN GIÁO Tháng mười Chúa nhật ba mươi Là ngày truyền giáo mọi người hiệp thông Ngày mùa lúa chín đầy đồng Chủ đến sai thợ ra công gặt về Có Thầy lo

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.