Sáng kiến “một phút cho hoà bình”

Sáng kiến “một phút cho hoà bình”

SÁNG KIẾN “MỘT PHÚT CHO HOÀ BÌNH” Vatican News (08.6.2022) – Trưa ngày 6/8/2022, tất cả Kitô hữu, những tín đồ của các tôn giáo khác nhau, những người

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý