Một năm nhìn lại

Một năm nhìn lại

MỘT NĂM NHÌN LẠI WGPCT – Tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp rơi xuống, thế là một năm nữa đã trôi qua trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Dù muốn hay khô

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.