Một Giáo hội, Một Nhà, Một Gia đình

Một Giáo hội, Một Nhà, Một Gia đình

ỦY BAN MỤC VỤ DI DÂN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Hướng tới Ngày Thế giới những người Di dân và Tị nạn năm nay (26/09/2021), Đức Thánh Cha Phanxicô đã c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.