Mẹ của niềm hy vọng

Mẹ của niềm hy vọng

MẸ CỦA NIỀM HY VỌNG WGPNT (08.9.2021) – Từ một bài thánh ca được sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ tám hoặc thứ chín, do đó hơn một nghìn năm qua,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.