Lời tạ ơn, tạ lỗi…

Lời tạ ơn, tạ lỗi…

LỜI TẠ ƠN, TẠ LỖI… WHĐ (02.01.2022) – Năm 2021 đang dần khép lại theo nhịp chuyển động của chiếc kim đồng hồ… Một năm được định hình bởi nhiều b

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý