Lời kinh dâng Mẹ Mân Côi

Lời kinh dâng Mẹ Mân Côi

LỜI KINH DÂNG MẸ MÂN CÔI Đôi tay con chắp nguyện cầu Dâng lên toà mẹ những câu tâm tình. Lòng con hoà với lời kinh Kính mừng mẹ chúa thiên đình vang l

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.