8 lời lẽ khôn ngoan từ Thánh Lêô Cả

8 lời lẽ khôn ngoan từ Thánh Lêô Cả

8 LỜI LẼ KHÔN NGOAN TỪ THÁNH LÊÔ CẢ Dù đã hơn 1.600 năm sau triều đại Giáo hoàng của mình, nhưng lời khuyên từ Thánh Lêô Cả vẫn là những gì chúng ta c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý