Lắng nghe Chúa trong thinh lặng

Lắng nghe Chúa trong thinh lặng

LẮNG NGHE CHÚA TRONG THINH LẶNG WHĐ (4.8.2021) – Một trong những phẩm tính đáng ngưỡng mộ nhất được nhận thấy trong cuộc đời Thầy Chí Thánh Giês

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.