Khi Hội thánh giang tay ra

Khi Hội thánh giang tay ra

ỦY BAN MỤC VỤ DI DÂN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Hướng tới Ngày Thế giới những người Di dân và Tị nạn năm nay (26/09/2021), Đức Thánh Cha Phanxicô đã c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.