Khát vọng hòa bình

Khát vọng hòa bình

KHÁT VỌNG HÒA BÌNH WGPMT (22.3.2022) – Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi toàn thể Hội Thánh Công giáo, vào lễ Truyền Tin sắp tới ngày 25/3, cùng v

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.