Hội nghị HĐGM VN ngày 15/4

Hội nghị HĐGM VN ngày 15/4

HỘI NGHỊ HĐGM VN NGÀY 15/4 WHĐ (15.04.2021) – Hội nghị thường niên lần I/2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu ngày làm việc cuối cùng với

Xem tin

Hội nghị HĐGM VN ngày 14/4

Hội nghị HĐGM VN ngày 14/4

HỘI NGHỊ HĐGM VN NGÀY 14/4 WHĐ (14.04.2021) – Bước sang ngày làm việc tiếp theo, thứ tư ngày 14 tháng 4, Hội nghị bắt đầu với cử hành phụng vụ Kinh Sá

Xem tin

Hội nghị HĐGM VN ngày 13/4

Hội nghị HĐGM VN ngày 13/4

HỘI NGHỊ HĐGM VN NGÀY 13/4 WHĐ (13.04.2021) – Sáng sớm ngày 13/4, sau khi Hội nghị cử hành phụng vụ Kinh Sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.