Khát vọng hòa bình cho các Dân tộc

Khát vọng hòa bình cho các Dân tộc

KHÁT VỌNG HÒA BÌNH CHO CÁC DÂN TỘC WHĐ (27.02.2022) – Hòa bình, khát vọng khôn nguôi của nhân loại. Khát vọng đó được trổi vang lên từng ngày nơ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý