Hòa bình

Hòa bình

HÒA BÌNH “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4) Người Công giáo bước vào Mùa Vọng 2022 khi chiến tranh giữa

Xem tin

Chiến tranh và Hòa bình

Chiến tranh và Hòa bình

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH WGPBMT (05.03.2022) – Không có cuộc chiến nào mà không phải trả giá bằng những tổn thương, vì vậy ai cũng mong muốn được

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý