Hành trình Emmau và tính hiệp hành

Hành trình Emmau và tính hiệp hành

HÀNH TRÌNH EMMAU VÀ TÍNH HIỆP HÀNH WHĐ (31.5.2022) – Bài trình thuật cảm động và sâu sắc của Luca kể về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục sinh trên

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý