GIÁO XỨ VINH HÀ

GIÁO XỨ VINH HÀ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1955, khoảng 1300 di dân Công Giáo góp từ 30 giáo xứ gốc giáo phận Vinh, mà đa số là người Hà Tĩnh, theo cha

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.