GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN

GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Vào năm 1966, Cha Giuse Mai Văn Quý cùng với khoảng 1.500 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Hải, giáo phận Nha Trang đã

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý