GIÁO XỨ VINH TRUNG

GIÁO XỨ VINH TRUNG

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1955, một giáo dân thuộc giáo phận Vinh gồm các xứ gần trung tâm Xã Đoài như Quan Lãng, Sơn La, Quy H

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý