GIÁO XỨ PHƯỚC ÂN

GIÁO XỨ PHƯỚC ÂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1989, một số giáo dân từ nhiều nơi trong nước tụ họp về đây để khai hoang lập nghiệp. Hằng tuần, mỗi giáo dâ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.