GIÁO XỨ CHÂU PHA

GIÁO XỨ CHÂU PHA

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN & HÌNH THÀNH Năm 1889, Cha Hiền (Favier) chánh xứ họ Phước Lễ lúc ấy, đã dẫn một số giáo dân đến rừng Châu Pha khai hoang lập

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.