Giống nhau không?

Giống nhau không?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 22: GIỐNG NHAU KHÔNG? Câu hỏi: Làm thế nào để mọi người có đủ đức tin để theo đạo, theo Chúa Giêsu cách

Xem tin

Để tin vào Thiên Chúa vô hình

Để tin vào Thiên Chúa vô hình

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 22: ĐỂ TIN VÀO THIÊN CHÚA VÔ HÌNH Câu hỏi: Tại sao con phải tin vào Thiên Chúa trong khi con chưa nhìn t

Xem tin

Một đời để sống

Một đời để sống

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 21: MỘT ĐỜI ĐỂ SỐNG Câu hỏi: Là người trẻ, con chẳng hiểu thế nào là sống có ý nghĩa. Trong khi đó, con

Xem tin

Áo giáp chống nạn

Áo giáp chống nạn

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 15: ÁO GIÁP CHỐNG NẠN Câu hỏi: Làm sao để giúp các bạn trẻ, đặc biệt là giới sinh viên, tránh xa các tệ

Xem tin

Vấn đề truyền giáo

Vấn đề truyền giáo

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 13: VẤN ĐỀ TRUYỀN GIÁO Câu hỏi: Một số bạn sinh viên không theo đạo Công Giáo, nhưng các bạn ấy rất thíc

Xem tin

Truyền giáo cho người trẻ ngoại đạo

Truyền giáo cho người trẻ ngoại đạo

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ NGOẠI ĐẠO Câu hỏi: Giáo Hội có những cách thức hay phương thế nào để có thể lan to

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.