Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG TẠ ƠN WHĐ (04.04.2022) -Trong tiếng Do-thái, תּוֹדָה/ todah có nghĩa là tạ ơn. Từ tương đương với תּוֹדָה/ todah của tiếng Hy

Xem tin

Đức Giê-su Ki-tô – Đường ân sủng

Đức Giê-su Ki-tô – Đường ân sủng

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG ÂN SỦNG WHĐ (25.02.2022) – Trong tiếng Do-thái, từ ‘חֵ֖ן/ hen’ có nhiều nghĩa và nghĩa phổ biến nhất là ‘ân sủng’. Chẳn

Xem tin

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG HY VỌNG WHĐ (03.10.2022) – Trong tiếng Do-thái có nhiều từ được dịch là ‘hy vọng’, nhưng từ có nghĩa nổi bật nhất là תִּקְוָה

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý