Làm thế nào để đọc Thánh Kinh?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC THÁNH KINH? Tại sao đọc Thánh Kinh? Làm thế nào để đọc Thánh Kinh? Đâu là những hình thức đọc khác nhau? Bắt đầu từ đâu? Câu trả lờ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý