Đọc Lời Chúa cá nhân

Đọc Lời Chúa cá nhân

ĐỌC LỜI CHÚA CÁ NHÂN Mục lục DẪN NHẬP I. Ý NGHĨA CỦA THÁNH KINH         1. Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa         2. Thánh Kinh là Lời Hằng Sống        

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý