Cùng Mẹ đọc kinh Mân Côi

Cùng Mẹ đọc kinh Mân Côi

Cùng Mẹ đọc kinh Mân Côi Lòng tôn kính Đức Maria Có lẽ từ khá lâu, người tín hữu vẫn nghĩ rằng Kinh Mân Côi là lời kinh tôn kính Đức Maria như là lời

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.