THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2013

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2013

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2013 Kính gởi : Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh Và Anh Chị Em tín hữu Giáo phận Bà Rịa Anh Chị Em thân mến, Trong ơn phúc c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý