ĐHY Leonardo Sandri viếng thăm Syria

ĐHY Leonardo Sandri viếng thăm Syria

ĐHY Leonardo Sandri viếng thăm Syria Theo tin từ Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng của Bộ bắt đầu cuộc vi

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.