Dấn thân xây dựng công bằng xã hội

Dấn thân xây dựng công bằng xã hội

DẤN THÂN XÂY DỰNG CÔNG BẰNG XÃ HỘI WHĐ (07.9.2021) – Chủ đề trên đây trước giờ luôn được chính Giáo hội quan tâm và mời gọi mỗi người hãy góp ph

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý