Đấng đầy ơn phúc

Đấng đầy ơn phúc

ĐẤNG ĐẦY ƠN PHÚC WHĐ (7.12.2020) – Nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đọc lại một vài trang Sách Thánh liên hệ. Một trong những bản văn Sách Thán

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý