Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ

XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ WGPQN (9.11.2020) – Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta tìm hiểu về thực hành trừ quỷ hay trừ tà dưới nhãn quan và

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý