Chút dầu dừa

Chút dầu dừa

CHÚT DẦU DỪA *** Đã mươi ngày nay, cánh cửa lùa của chiếc tủ áo rất khó đẩy tới kéo lui. Mạnh tay, sợ cánh cửa bung ra làm vỡ tấm kiếng màu đắt giá. N

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý