Đức Giêsu Kitô – Đường thinh lặng

Đức Giêsu Kitô – Đường thinh lặng

Đức Giê-su Ki-tô ĐƯỜNG THINH LẶNG (Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 9 năm 2020) Các bạn trẻ thân mến, Tháng Tám vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.