Chúa vào Thành Thánh

Chúa vào Thành Thánh

CHÚA VÀO THÀNH THÁNH *** Mấy ngày trước Lễ Vượt Qua Dân chúng náo nức tuôn ra đón mừng Bởi vì họ rất đợi mong Hay tin Chúa đến trong lòng nôn nao. Đứn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý