Lý do Chúa Kitô là Vua

Lý do Chúa Kitô là Vua

LÝ DO CHÚA KITÔ LÀ VUA (Hiểu ý nghĩa vương quyền qua bài Tin mừng Gioan của Lễ Chúa Kitô Vua) WGPNT (15.11.2021) – Giáo hội đánh dấu việc kết th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý