Ngày 25.02.2013: Thứ hai tuần 2 Mùa Chay

Sứ điệp: Chúa Cha nhân từ và quảng đại với ta, Chúa Giêsu kêu gọi  ta đối xử với nhau nhân từ và quảng đại như vậy. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, hằng n

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý