Chia tay Tháng Mười

Chia tay Tháng Mười

CHIA TAY THÁNG MƯỜI Mẹ về, nay lại ra đi Lòng con nghe có chút gì nôn nao Hai tay nâng chuỗi Mẹ trao Hết lòng yêu mến con nào dám quên Tâm tư ôm cả nỗ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý